Bekijk het anders!

Perceptie ervaar je als realiteit. Dat betekent dat je waarneming een (onbewuste) keuze is. Als je zelf je eigen realiteit niet dicteert, vormt de ‘onafhankelijke’ wetenschap die voor jou. Je doelgroep wordt onder massale psychologische druk gedwongen tot gedragsverandering.

Hersenspoelen

Zodra het cognitieve denkvermogen van je slachtoffers is uitschakeld. Plaats je het gedragsmodel. Nadat dit geankerd is zorgen we ervoor dat onze slachtoffers niet meer aan dit beeld ontsnappen.

Wat is perceptie?

Om de materie waarin wij leven en waar we tevens onderdeel van zijn te bevatten, heeft de mens slechts vijf zintuigen gekregen. Als je spreekt over de realiteit kun je dus slechts spreken van de realiteit zoals je die als mens ervaart.

Geen enkel mens kan dus een definitieve conclusie trekken van een ritueel dat zich afspeelt in de menselijke realiteit. Als de algemene opvatting als waarheid wordt beschouwd is het alleen realiteit omdat de meerderheid het er over eens is.

WELKE DOELEN WORDEN BEREIKT?

 

  • Uitschakelen van het rationeel denkvermogen.
  • Onvrijwillige gedragsmanipulatie.
  • Linquistic programmeren in angst perceptie.
  • Onethische psychologische emotie valstrik.
  • Wereldbeeld vorming.
  • Verdraai de perceptionele context van realiteit.
  • Illusie van groepsdruk.
  • Omgekeerde psychologie.
  • Onomkeerbare gedragsverandering.

De gevaarlijkste bewustzijnsmanipulatie